studentbostad.hammarbyhojden-stockholm.se: Studentbostad i Paternostervägen

Studentbostad i Paternostervägen

Paternostervägen löper i södra delen av stadsdelen Hammarbyhöjden, från Garagevägen i väst till Lidköpingsvägen i öst i en L-formation. I anslutning till Paternostervägen hittar man Nytorpbadet och en stor fotbollsplan i grus. Nytorpsbadet är en utomhusbassäng som erbjuder en 25 meter lång bassäng, en plaskdamm och en klätterställning. Nytorpsbadet har öppet under sommarmånaderna och förvaltas av Stockholms stad. Paternoster är en typ av en hiss, men det är oklart varför Paternostervägen heter just Paternostervägen.
Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png