studentbostad.hammarbyhojden-stockholm.se: Studentbostad i Garagevägen

Studentbostad i Garagevägen

Garagevägen löper från Åstorpsvägen i syd till korsningen Finn Malmgrens väg/Sparmansvägen i norr. Vägen är cirka 650 lång och korsar grön linjens tunnelbanespår. Vägen har förmodligen fått sitt namn efter spårvagns- och tunnelbanegaraget som ligger längs vägens västra sida. Hammarbyverkstad, som spårvagnsgaraget ofta omnämns som, användes bland annat till att måla om vagnarna i reklam.
Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png